Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Vikna kommunes årsmelding 2016
Publisert: 24.05.2017
Info. om kommunens virksomhet i 2016 kan du lese i årsmeldinga som du finner link til på denne sida.

Les mer
Kunngjøring
Publisert: 22.05.2017
Jamfør plan- og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for Vikna kommune ble vedtatt av kommunestyret den 23.06.2011.

Les mer
Reguleringsplan del av Hyttefelt Bergsnov-Fjellseng - kunngjøring
Publisert: 22.05.2017
Hovedutvalg for Plan - og Utvikling har i møte 9.5.2017 i sak PS 13/17 behandlet ved 1. gangs behandling: Forslag til endring av del av reguleringsplan Hyttefelt Bergsnov-Fjelseng.

Les mer
Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Namdal 100% fast stilling
Publisert: 22.05.2017
Søknadsfrist 16. juni 2017.

Les mer
Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert
Publisert: 19.05.2017
Nytt navn og adresse er: Ytre Namdal skatteoppkreverkontor, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.

Les mer
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
TK:
Feil i tekst rettet
Lagt inn 28.04.17
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst
Lagt inn 28.04.17
Vikna kommune:
Jobbsøking
Lagt inn 01.03.17
Hans Hartvik Nygård:
Fysioterapi
Lagt inn 25.02.17
Helse og sosialsjef Ivar Kvalø:
Svar - Er fysioterapi en lovpålagt oppgve?
Lagt inn 25.02.17

Bredbånd Ytre Namdal
Kommunereformen