Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Servicetransport i Vikna
Publisert: 23.10.2014
Nord Trøndelag fylkeskommune innførte servicetransport i Vikna fra 25. august 2014. Tilbudet gjelder alle strekninger over 2 km fra Rørvik sentrum. For bestilling av servicetransport ring tlf 07417

Les mer
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna.
Publisert: 23.10.2014
Tidligere kunne alle innvandrere gå opp til Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Fra 2014 er de prøvene opphørt og nye prøver i norsk og samfunnskunnskap er innført. Påmelding: fra 20.10.14 -14 .11. 14

Les mer
Høring - Reguleringsplaner
Publisert: 23.10.2014
Hovedutvalget for plan og utvikling har hhv. i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 og i møte 18.08.14 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 og forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3. Forslagene legges nå ut til høring med høringsfrist 08.12.2014.

Les mer
Det er klart for tidenes første Heimkjær-treff!
Publisert: 23.10.2014
Hoga Heim har fått nytt navn, og det er ikke bare navnet som er nytt. Denne høsten arrangeres «Heimkjær» for første gang. Dette arrangementet er ei videreføring av Hoga Heim-treffet som har blitt arrangert i Trondheim hele 8 ganger med stor suksess. Nå er alle Namdalskommunene med!

Les mer
Friskgruppe i Ytre Namdal
Friskgården tilbyr 9 treninger i gymsalen i Rørvikhallen fram til jul.
Publisert: 19.10.2014
Tirsdag 21 oktober 2014 starter Friskgården opp med friskgrupper i Ytre Namdal igjen. Dette er en lavterskel treningsgruppe med fokus på bedring av generell fysisk funksjon, økt kapasitet og tåleevne. Treningene vil foregå i gymsalen i Rørvikhallen (2. etg), hver tirsdag fram til jul fra kl 20-21.

Les mer
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
Servicetransport
Lagt inn 23.10.14
Oddbjørn Ulsund:
Servicetransport i Vikna!
Lagt inn 22.10.14
Gudrun Edvardsen:
Klubb for Amatørmalere
Lagt inn 20.10.14
Anne Grethe Eriksen:
Aktivitetstilbud i svømmehallen.
Lagt inn 27.09.14
Anne Grethe Eriksen:
Aktivitetstilbud i svømmehallen.
Lagt inn 27.09.14
Kreftkoordinator
Webløsning: ProsessKompetanse AS - Design: ITsjefen AS