Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Tilskuddsordninger mv
Publisert: 01.12.2006 av Trine Kvalø

Vikna kommune er førstelinjemottak for en rekke tilskuddsordninger til nærings- og kulturliv. Her finner du mer info. om de ulike tilskuddsordningene og veiledningstjenesten innenfor disse områdene.

STARTHJELP
Starthjelp.ytrenamdal.no samler informasjon for deg som har ideer og planer om å starte opp nye bedrifter eller utvikle allerede eksisterende virksomheter. I særlig grad legges det vekt på informasjons- og servicesbehov for prosjekter i en tidlig fase.
Her finner du en linker til mulige finansieringsordninger til dine prosjekter. Presentasjon av tilskudd til næringsformål og kulturelle tiltak blir prioritert.

REGIONALT UTVIKLINGSFOND
Støtter etableringer som er av regional karakter. Fondet har en lavere kostnadsramme enn Etablererstipendet fra Innovasjon Norge. Og kan innvilges til både etablering og utvikling av egen bedrift. Søknadsskjema

Fondets adresse er: Kystgruppen (Ytre Namdal Regionråd), v/ Ytre Namdal videregående skole. Hansvikvegen 3, 7900 RØRVIK
Tlf: 74 39 23 00

Namdalscruise - Støttet over Vikna kommunale Utviklingsfond.
Namdalscruise - Støttet over Vikna kommunale Utviklingsfond.
KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND
En mindre andel av det regionale fondet blir overført til den enkelte kommune. Vikna kommunes andel blir administrert over Vikna kommunale utviklingsfond, der midlene blir brukt til å støtte lokalt nærings- og kulturliv.
Søknader til fondet behandles samlet 3 ganger årlig. Søknadsfrist er satt til 15. februar, 15. mai og 15. oktober.
Søknad sendes Vikna kommune v/ rådmannen.

FYLKESKOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER
Fylkeskommunen administrerer en rekke tilskuddsordninger til kulturformål.
Fylkestingets overordnede målsetting er at hvert enkelt menneske i Nord-Trøndelag skal ha best mulig utgangspunkt for å virkeliggjøre sin drøm om det gode liv. Våre lokalsamfunn skal være tuftet på toleranse og respekt for hverandre, der vi tar ansvar for miljøet og kommende generasjoner. Fylkestinget vil verne om retten til å være annerledes. Gjennom sin kultur- og kunnskaps-politikk vil de gjøre hver enkelt trygg på egen identitet.
Regjeringa har erklært 2008 som et markeringsår for kulturelt mangfold - Mangfoldsåret 2008. Denne satsinga skal gjøre kulturlivet mer tilgjengelig for flere kulturaktører og kulturbrukere og stimulere til økt kunnskap og respekt for mangfold. Tiltak som bidrar til dette i Nord-Trøndelag vil bli prioritert.

Arrangement i Norveg? Mulighet for å søke arrangementssøtte fra Vikna kommune.
Arrangement i Norveg? Mulighet for å søke arrangementssøtte fra Vikna kommune.
TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER TIL ARRANGEMENTER I NORVEG
Kommunestyret har vedtatt en tilskuddsordning, der lag og foreninger som bruker Norveg til arrangement kan søke kommunen om tilskudd til arrangementet. For 2008 er det bevilget kr 100.000,- til denne ordningen. Her finner du mer info. om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema.

Vikna skytterlag har mottatt spillemidler til oppgradering av baner både inne og ute.
Vikna skytterlag har mottatt spillemidler til oppgradering av baner både inne og ute.
SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG
Anlegg det søkes spillemidler til skal være politisk prioritert på handlingsplanen i "Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv". Handlingsplanen rulleres årlig.
Søknader på spillemidler høsten 2008 må være levert Vikna kommune innen 24. oktober 2008.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SMIL
Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

STIPEND TIL STUDENTER VED FAGSKOLEN, YNVS
Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres et stipend til studenter ved den maritime fagskolen v/YNVS som melder flytting til Vikna kommune i forbindelse med studiene. Retningslinjer og søknadsskjema for ordningen er under utarbeidelse, og vil bli lagt ut her så snart de er vedtatt.

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Nyhetsarkiv
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
OBS! Nytt kjøremønster - Rørvik (11.11.2019)
Personlig assistent til familie på Vikna (11.11.2019)
Flott forestilling på Bårstua onsdag 6. november (11.11.2019)
Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering (6.11.2019)
Søndagsåpen svømmehall fra 10. november (4.11.2019)
Ledig stilling - LIS 1 - Lege (29.10.2019)
Vegstenging - Engasvegen (29.10.2019)
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring. Rørvik arena (ny Rørvik idrettshall) (29.10.2019)
Forslag på kandidater til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (28.10.2019)
Hukommelsesteamet i Vikna (28.10.2019)
Dansegalla m/trylleshow for mennesker med ulike hjelpebehov og funksjonshemninger (23.10.2019)
Dialektstund med Tor Erik Jenstad (23.10.2019)
Ledige barnehageplasser (23.10.2019)
Se hele arkivet