Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Rydd et kulturminne i "Friluftslivets år"
Publisert: 07.05.2015

"Den Gamle Svahyllveien" - et eksempel på et kulturminne i Vikna
Norsk Kulturarv lanserer nå sin åttende aksjon "Rydd et kulturminne" i samarbeid med friluftslivets år 2015. Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. "Rydd et kulturminne 2015/16" blir gjennomført med bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB og Riksantikvaren.

Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På denne måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere friluftsopplevelse i lys av friluftslivets år 2015.

Et prosjekt kan f.eks. omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, forfalne bygninger, teknisk anlegg eller krigsminner. Prosjektet kan knyttes opp tverrfaglig og gir elevene en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Hver gruppe som melder seg på søker om et stipend på kr 3 000. De beste prosjektene vil få en ekstra premie og et diplom for innsatsen.

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som arbeider etter mottoet "Vern gjennom bruk". Stiftelsen mener at våre kulturarvverdier best bevares og formidles gjennom aktivt vern. Aksjonen "Rydd et kulturminne" har blitt populær, spesielt blant skoler, og skaper stort engasjement blant barn og ungdom over hele Norge. Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede, og til sammen har over 20 000 barn og unge nedlagt over 150 000 arbeidstimer, og deltakernes innsats gir en merkbar effekt i det lokale kulturlandskapet.

Hvordan søke:
All søknad og innrapportering vil skje via internett på Nettverk for miljølære sine nettsider
www.miljolare.no

Link til søknadsskjema ligger på www.kulturarv.no

Søknadsfrist: 15. juni 2015
Gjennomføring av aksjonen i skoleåret 2015/16.
Rapporteringsfrist: 1. mai 2016

Hvem kan søke:
Alle skoler/klasser, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

NB! Grunneier og i nødvendig grad myndigheter skal være informert og spurt før arbeid settes i gang. Dette gjelder spesielt for kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, slik som helleristninger, gravrøyser, hustufter og lignende. For kulturminner som er fredet må fylkeskommunen kontaktes. Er området regulert til bevaring er kommunen rette myndighet.

For oversikt over kulturminner sewww.kulturminnesok.no

Kontakt:
Har du spørsmål om aksjonen kontakt aksjonsansvarlig Ingrid Jogerud på tlf. 469 75 100
Eller på e-post: post@kulturarv.no

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet