Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Rydd et kulturminne i "Friluftslivets år"
Publisert: 07.05.2015

"Den Gamle Svahyllveien" - et eksempel på et kulturminne i Vikna
Norsk Kulturarv lanserer nå sin åttende aksjon "Rydd et kulturminne" i samarbeid med friluftslivets år 2015. Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. "Rydd et kulturminne 2015/16" blir gjennomført med bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB og Riksantikvaren.

Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På denne måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere friluftsopplevelse i lys av friluftslivets år 2015.

Et prosjekt kan f.eks. omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, forfalne bygninger, teknisk anlegg eller krigsminner. Prosjektet kan knyttes opp tverrfaglig og gir elevene en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Hver gruppe som melder seg på søker om et stipend på kr 3 000. De beste prosjektene vil få en ekstra premie og et diplom for innsatsen.

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som arbeider etter mottoet "Vern gjennom bruk". Stiftelsen mener at våre kulturarvverdier best bevares og formidles gjennom aktivt vern. Aksjonen "Rydd et kulturminne" har blitt populær, spesielt blant skoler, og skaper stort engasjement blant barn og ungdom over hele Norge. Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede, og til sammen har over 20 000 barn og unge nedlagt over 150 000 arbeidstimer, og deltakernes innsats gir en merkbar effekt i det lokale kulturlandskapet.

Hvordan søke:
All søknad og innrapportering vil skje via internett på Nettverk for miljølære sine nettsider
www.miljolare.no

Link til søknadsskjema ligger på www.kulturarv.no

Søknadsfrist: 15. juni 2015
Gjennomføring av aksjonen i skoleåret 2015/16.
Rapporteringsfrist: 1. mai 2016

Hvem kan søke:
Alle skoler/klasser, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

NB! Grunneier og i nødvendig grad myndigheter skal være informert og spurt før arbeid settes i gang. Dette gjelder spesielt for kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, slik som helleristninger, gravrøyser, hustufter og lignende. For kulturminner som er fredet må fylkeskommunen kontaktes. Er området regulert til bevaring er kommunen rette myndighet.

For oversikt over kulturminner sewww.kulturminnesok.no

Kontakt:
Har du spørsmål om aksjonen kontakt aksjonsansvarlig Ingrid Jogerud på tlf. 469 75 100
Eller på e-post: post@kulturarv.no

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Linn Mykletun:
RE: Vedlikehold gangbru
Lagt inn 30.08.18
Teknisk etat:
Vedlikehold gangbru
Lagt inn 28.08.18
Linn Mykletun:
Vedlikehold gangbru
Lagt inn 23.08.18
Trond Stian:
Offentlig bading
Lagt inn 15.08.18
Nyhetsarkiv
Vikna kommunes kulturpris for 2018 (20.9.2018)
Søknad om spillemidler for 2019 (18.9.2018)
Vikna kommunale Utviklingsfond (18.9.2018)
Bipolaritet - Hva er det? (18.9.2018)
Nylandet del 2 – varsel om oppstart av områderegulering og forslag til planprogram til offentlig ettersyn (11.9.2018)
Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid - Austafjord barnehage (11.9.2018)
Invitasjon til temamøte - «Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal - Hvor går vegen?» (6.9.2018)
Midler til stedutviklingstiltak i Rørvik sentrum (6.9.2018)
Viknatunet inviterer til demodag for assistep 5. september kl 10.00 (3.9.2018)
Informasjon til alle innvandrere i Vikna kommune, som mangler 50 timer samfunnskunnskap (3.9.2018)
Høring - Forskrift om politivedtekter i Vikna kommune (31.8.2018)
Kunngjøring - Sinkaberg Hansen AS - Akvakultursøknad (31.8.2018)
Transporttjenesten for funksjonshemmede (28.8.2018)
Informasjon fra Vikna Voksenopplæring (17.8.2018)
Nye bøker på biblioteket (17.8.2018)
Se hele arkivet