Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Rydd et kulturminne i "Friluftslivets år"
Publisert: 07.05.2015

"Den Gamle Svahyllveien" - et eksempel på et kulturminne i Vikna
Norsk Kulturarv lanserer nå sin åttende aksjon "Rydd et kulturminne" i samarbeid med friluftslivets år 2015. Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. "Rydd et kulturminne 2015/16" blir gjennomført med bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB og Riksantikvaren.

Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På denne måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere friluftsopplevelse i lys av friluftslivets år 2015.

Et prosjekt kan f.eks. omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, forfalne bygninger, teknisk anlegg eller krigsminner. Prosjektet kan knyttes opp tverrfaglig og gir elevene en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Hver gruppe som melder seg på søker om et stipend på kr 3 000. De beste prosjektene vil få en ekstra premie og et diplom for innsatsen.

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som arbeider etter mottoet "Vern gjennom bruk". Stiftelsen mener at våre kulturarvverdier best bevares og formidles gjennom aktivt vern. Aksjonen "Rydd et kulturminne" har blitt populær, spesielt blant skoler, og skaper stort engasjement blant barn og ungdom over hele Norge. Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede, og til sammen har over 20 000 barn og unge nedlagt over 150 000 arbeidstimer, og deltakernes innsats gir en merkbar effekt i det lokale kulturlandskapet.

Hvordan søke:
All søknad og innrapportering vil skje via internett på Nettverk for miljølære sine nettsider
www.miljolare.no

Link til søknadsskjema ligger på www.kulturarv.no

Søknadsfrist: 15. juni 2015
Gjennomføring av aksjonen i skoleåret 2015/16.
Rapporteringsfrist: 1. mai 2016

Hvem kan søke:
Alle skoler/klasser, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

NB! Grunneier og i nødvendig grad myndigheter skal være informert og spurt før arbeid settes i gang. Dette gjelder spesielt for kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, slik som helleristninger, gravrøyser, hustufter og lignende. For kulturminner som er fredet må fylkeskommunen kontaktes. Er området regulert til bevaring er kommunen rette myndighet.

For oversikt over kulturminner sewww.kulturminnesok.no

Kontakt:
Har du spørsmål om aksjonen kontakt aksjonsansvarlig Ingrid Jogerud på tlf. 469 75 100
Eller på e-post: post@kulturarv.no

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Serviceavdelingen:
Svar vedr sommerjobb for ungdom
Lagt inn 03.06.18
Fouad Aljoudi:
sommerjobb ungdom
Lagt inn 23.05.18
Teknisk etat:
Drikkevann - Rørvik
Lagt inn 14.03.18
Odd Jarle Fjeldstad:
Vannkvalitet
Lagt inn 13.03.18
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9
Lagt inn 05.02.18
Nyhetsarkiv
Hege Sørlie blir ny rådmann i Nærøysund kommune (22.6.2018)
Ledig stilling i PPT (14.6.2018)
Lyst til å være fritidskontakt? (13.6.2018)
Vikna kulturskole 2018/19 (11.6.2018)
Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild (7.6.2018)
Høring - Forslag til endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr (7.6.2018)
Varsel om igangsatt planarbeid for detaljregulering Nylandet (7.6.2018)
Utviklingsprosjekt i sang og musikklivet i Ytre Namdal – DIAFON (3.6.2018)
Rørvik Fisk AS – søknad om tillatelse til etablering av lokalitet for fangstbasert akvakultur – Småholman i Vikna kommune – Offentlig ettersyn (3.6.2018)
Ledig stilling som kommunikasjons- og omdømmerådgiver (29.5.2018)
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD (25.5.2018)
Ledige stillinger som vernepleiere (23.5.2018)
Ledige stillinger ved teknisk etat (23.5.2018)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (16.5.2018)
Se hele arkivet