Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole
Publisert: 25.05.2018

Inntil 200 % vikariat som fagarbeider/assistent ledige ved for tiden Rørvik skole skoleåret 2018/2019 (01.08.2018 - 31.07.2019)

Av dette vil det være behov for delstillinger, av den grunn kan det ikke påregnes hele stillinger. Vi har behov for personer med arabisk og thai som morsmål, samtidig som det stilles krav til tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Spørsmål til stillingene kan rettes til pedagogisk leder Tor Inge Sandnes, tlf. 922 92 359, eller e-post
tor-inge.sandnes@vikna.kommune.no eller administrativ leder Laila Elisabeth Olsen, tlf. 900 99 093, eller e-post laila-elisabeth.olsen@vikna.kommune.no.

Søkere som har relevant utdanning, erfaring fra arbeid med barn i alderen 6 til 16 år vil bli foretrukket. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Vi søker personer som:
- Setter elevene i sentrum
- Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner
- Er løsnings- og utviklingsorienterte
- Har evne til samarbeid med kollegaer mot felles mål
- Har erfaring i arbeid med mennesker

Generelt for stillingene:
- Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
- Et godt faglig og sosialt miljø.
- Gunstig pensjonsordning.

Menn oppfordres til å søke stillingene i skolene.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes per e-post til vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 15. juni 2018


Se også utlysningstekst i dokumentvedlegg under.

Dokumentvedlegg:
Fagarbeider- og assistentstillinger ved Rørvik skole - ID 383.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (28.6.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – offentlig høring av planprogram for detaljregulering boliger Fossaahaugen sør (28.6.2019)
Kunngjøring av vedtak – endring av reguleringsplan Nylandet boligområde – felt B3 – ny tomt til Bikuben barnehage (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Rørvik idrettshall (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Nylandet del 1 (28.6.2019)
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring (27.6.2019)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (27.6.2019)
Se hele arkivet