Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole
Publisert: 25.05.2018

Inntil 200 % vikariat som fagarbeider/assistent ledige ved for tiden Rørvik skole skoleåret 2018/2019 (01.08.2018 - 31.07.2019)

Av dette vil det være behov for delstillinger, av den grunn kan det ikke påregnes hele stillinger. Vi har behov for personer med arabisk og thai som morsmål, samtidig som det stilles krav til tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Spørsmål til stillingene kan rettes til pedagogisk leder Tor Inge Sandnes, tlf. 922 92 359, eller e-post
tor-inge.sandnes@vikna.kommune.no eller administrativ leder Laila Elisabeth Olsen, tlf. 900 99 093, eller e-post laila-elisabeth.olsen@vikna.kommune.no.

Søkere som har relevant utdanning, erfaring fra arbeid med barn i alderen 6 til 16 år vil bli foretrukket. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Vi søker personer som:
- Setter elevene i sentrum
- Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner
- Er løsnings- og utviklingsorienterte
- Har evne til samarbeid med kollegaer mot felles mål
- Har erfaring i arbeid med mennesker

Generelt for stillingene:
- Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
- Et godt faglig og sosialt miljø.
- Gunstig pensjonsordning.

Menn oppfordres til å søke stillingene i skolene.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes per e-post til vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 15. juni 2018


Se også utlysningstekst i dokumentvedlegg under.

Dokumentvedlegg:
Fagarbeider- og assistentstillinger ved Rørvik skole - ID 383.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet