Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Velkommen til ”UNDRINGSGRUPPE” tirsdag 6. oktober i Vikna Folkebibliotek
Publisert: 05.10.2009 av Mari-Ann Refsaas

Det er flere mennesker i nærmiljøet vårt som har ønsket seg et rom for åpen samtale om tro og liv. Det finnes mange slags gruppetyper for samtale som har tro som tema. Vanligst er nok ulike former for bibelstudiegrupper, hvor gruppesamtalen tar utgangspunkt i bibelen og kristen tro. En "undringsgruppe" skiller seg ut fra dette ved at det er gruppedeltagerne selv som bestemmer innholdet i samtalen.

Det går på omgang blant deltagerne med å innlede til samtalen. (Dette gjelder selvsagt bare dem som selv ønsker det). Det betyr at trossamtalen ikke nødvendigvis må ta utgangspunkt i kristen tro, men i den tro hver enkelt måtte gi uttrykk for.

Med utgangspunkt i dette, er det bare én regel som gjelder for gruppesamtalen: Det er bare lov å si "jeg" eller sagt på en folkelig måte: Snakk for deg sjøl! På den måten skapes det rom for ærlighet og mangfold i gruppa. Det blir lov til å se troen og livet forskjellig, samtidig som det er mulig å finne fram til det som måtte være felles for deltagernes opplevelse av livet og troen.

Det inviteres med dette til første "Undringskveld" tirsdag 6. oktober kl.1900 i Vikna Folkebibliotek i Rørvik. Videre vil det være undringskvelder samme sted hver første tirsdag i måneden, eller etter nærmere avtale i gruppa om det skulle kollidere med ferier eller annet. Kveldene vil ledes, i den grad dette er nødvendig, av Jan Korssjøen og Mari-Ann Refsaas. Det vil bli enkel servering på kveldene, som deltagerne selv vil stå ansvarlig for.
Og skulle det luksusproblemet oppstå at det kommer veldig mange, deler vi oss bare opp i to eller flere grupper

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Mary Hansen :
Brunt vann
Lagt inn 24.11.14
Tore Prestvik:
bakterier i drikkevannet
Lagt inn 22.11.14
Reinert Eidshaug:
Kokepåbud
Lagt inn 22.11.14
Tore Prestvik:
Uklar melding
Lagt inn 21.11.14
Nic Furu:
Viknaboka på nett!
Lagt inn 11.11.14
Nyhetsarkiv
Kokepåbud for drikkevann opphevet (28.11.2014)
Informasjon om luktplager ved Rørvik samfunnshus, Steinholt, Industrivn og Fossaavn (27.11.2014)
En mer meningsfull fritid? Bli støttekontakt / fritidskontakt (26.11.2014)
Jul på biblioteket (25.11.2014)
Rørvik vannverk - Kokepåbud for drikkevann – Ryum (25.11.2014)
Vikna kommunes Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015 - 2018 - Formannskapets forslag (20.11.2014)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (19.11.2014)
Julegrantenning (19.11.2014)
Vikna kommunes kulturpris for 2014 (19.11.2014)
Viknaboka på nett (13.11.2014)
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Vikna kommune (13.11.2014)
Navnesak i Vikna kommune (13.11.2014)
Rørvik vannverk – vannavstengning- Engasvn mot Lauvøya (13.11.2014)
Internasjonal Kafe (23.10.2014)
Servicetransport i Vikna (23.10.2014)
Se hele arkivet
Webløsning: ProsessKompetanse AS - Design: ITsjefen AS