Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019
Publisert: 27.11.2018

Pakkeforløpene skal bidra til koordinerte og sammenhengende tjenester av høy faglig kvalitet til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og andre relevante aktører.

Fra 1. januar 2019 har vi tre pakkeforløp:
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på
nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus


I vår kommune kan Ressurssenteret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.
Kontaktperson er: Lillian Hatland, tlf. 90628700.

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Stubbsvingen og Andreasvn - brøyting
Lagt inn 13.02.19
Joar Sæternes:
Brøyting
Lagt inn 12.02.19
Nyhetsarkiv