Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ferievikarer sommeren 2018
Publisert: 14.02.2018

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2018, kan Vikna kommune tilby ferievikariater innenfor flere tjenesteområder.

Søknadsfrist: 25. februar 2018


Vikna kommune tilby ferievikariater på disse tjenesteområdene:
Id. 324: Rørvik sykestue, avdeling
Id. 325: Rørvik sykestue, kjøkken
Id. 326: Hjemmebaserte tjenester avd 1 (inkl. Vikna bo-og servicesenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste)
Id. 327: Rus-og psykiatriavdelingen
Id. 328: Hjemmebaserte tjenester avd 2 (TPU)
Id. 329: Vikna kommunale legekontor (sentralbord /lab.)
Id. 330: SFO
Id. 331: Teknisk, vaktmestertjenester
Id. 332: Renholdsteamet
Id. 333: Serviceavdeling / sentralbord

Vi søker :
Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, sosionomer / sosionomstudenter, barnevernpedagoger/ barnevernspedagogstudenter, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, avd.assistenter, renholdere, kjøkkenassistenter, personer til å sitte i sentralbord / publikumskontakt, vaktmesterassistenter, assistenter SFO

Eget søknadsskjema fås ved henvendelse til det enkelte arbeidssted eller Vikna kommunes servicetorg (tlf 74 39 33 00). Det kan også lastes ned her

Vikna kommune har egen avlønning for studenter som har kompetanse kommunen gjør bruk av i ferievikariat. Årslønn for disse i 100 % stilling er:

1.årsstudenter: kr 335 000,-
2.årsstudenter: kr 350 000,-
3.årsstudenter. kr 360 000,-

Autoriserte sykepleiere gis min.avlønning etter 8 års ansiennitet.

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke. Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert. Vikarer i hjemmetjenesten må kunne kjøre og disponere bil/moped. Dette er også ønskelig innen rus - og psykiatritjenesten.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet må fødselsattest for barn vedlegges søknaden.

Virksomhetsledere vil ta kontakt med aktuelle søkere så snart virksomhetene har klarlagt omfang og turnus. Dette vil skje fortløpende fra de ulike virksomhetene i Vikna kommune.

Hovedperioden for ferieavvikling er uke 26 til og med uke 33.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes: Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik. Eller til vikna@vikna.kommune.no


Søknadsfrist: 25. februar 2018


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (28.6.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – offentlig høring av planprogram for detaljregulering boliger Fossaahaugen sør (28.6.2019)
Kunngjøring av vedtak – endring av reguleringsplan Nylandet boligområde – felt B3 – ny tomt til Bikuben barnehage (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Rørvik idrettshall (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Nylandet del 1 (28.6.2019)
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring (27.6.2019)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (27.6.2019)
Se hele arkivet