Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Skogbrann - Svevestøv og forhåndsregler
Publisert: 15.05.2017

Skogbrannen i Ottersøya medfører at en del røyk og svevestøv blir ført inn over deler av Vikna.

Hva er svevestøv, hvordan kan det påvirke helsa, og hvilke forholdsregler kan du ta? (Kilde: FHI)


Om svevestøv
Svevestøv finnes overalt, men partikler fra skogbranner så vel som fra trafikk, industri og oppvarming, kan forekomme i så høye konsentrasjoner at det er fare for akutte helseeffekter.

Kunnskapen om helseeffekter av svevestøv er først og fremst basert på studier i byområder med sammensatt forurensning, deriblant vedfyring.
Studier av svevestøv fra brenning av ved, tyder imidlertid på at denne kilden ikke skiller seg i særlig grad fra annen type av forbrenningspartikler, hverken når det gjelder type eller omfang av skader.

Partikkelstørrelsen anses å være en viktig faktor for helseeffekter av svevestøv. Små partikler som fra skogbranner, vil i større grad nå de minste luftveiene (lungeblærene) og vil der kunne gjøre skade, ettersom kroppen bruker lang tid å på å fjerne denne typen partikler.

Helseskader
Økte nivåer av luftforurensning har vist sammenhenger med mange forskjellige typer helseeffekter, både sykdommer i luftveissystemer og hjerte-karsystemet. Befolkningsstudier viser også økt dødelighet.
-Luftforurensning (og spesielt svevestøv) kan forårsake symptomer og sykdommer i forskjellige deler av luftveiene, samt forverre allerede eksisterende lungesykdom som kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller astma.
- Befolkningsstudier har vist en sammenheng mellom luftforurensning/svevestøv og innleggelse på sykehus for hjertekarsykdom. Det er påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, og forstyrrelser av hjerterytmen ser ut til å være involvert.
- Risikoen for helseeffekter synes å være større for utsatte befolkningsgrupper som personer med lungesykdommer og hjertekarsykdommer, samt for små barn, eldre generelt og gravide.
- Friske personer er langt mindre mottagelige for skadelige helseeffekter, selv om de kan føle seg plaget (svie i halsen). Svie i halsen representerer ikke i seg selv noen risiko for varig helseskade.
- Selv om svevestøv fra skogbrann også kan inneholde kreftfremkallende forbindelser, vil dette sannsynligvis være lite aktuelt, da eksponeringen i slike tilfeller er forholdsvis kortvarig.

Generelle tiltak ved høye konsentrasjoner
Oppholde seg mest mulig inne
Redusere den fysiske aktiviteten.
Bruke maske hvis konsentrasjonene av svevestøv er veldig høye
Dersom situasjonen varer ved, med høye konsentrasjoner og varmt vær, bør risikogrupper vurdere å reise ut av det forurensede området til situasjonen bedrer seg.

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Stubbsvingen og Andreasvn - brøyting
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Skolerute for skoleåret 2019/2020 (16.4.2019)
Vikna voksenopplæring - Prøver (15.4.2019)
Fast stilling som rektor ved Austafjord oppvekstsenter fra 01.08.19 (15.4.2019)
Ledige stillinger i skole og barnehage i Nærøysund kommune fra 1. august 2019 (15.4.2019)
Informasjon til listekandidater kommunestyrevalget 2019 (15.4.2019)
Tilskudd til kulturarrangementer i 2019 (8.4.2019)
2x Ford KA til salgs (8.4.2019)
Ledig stilling i hjemmetjenesten avd. 2, TPU (8.4.2019)
Forberedelsene til "Jakten på jungeldyret" er godt igang (1.4.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i forbindelse med påska 2019 (31.3.2019)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (31.3.2019)
Plass i skolefritidsordningen (SFO) - Rørvik skole (31.3.2019)
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Vikna inviterer til åpent hus (14.3.2019)
Invitasjon til foredrag om velferdsteknologi (13.3.2019)
Ledige stillinger i vaktmesterteamet (11.3.2019)
Se hele arkivet