Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - desember 2011
Publisert: 21.12.2011 av Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


I disse dager har det vært best å sitte inne. Vi har hatt første høststormene. Nedbør har kommet som regn, og sett fra kommunens sin side er dette godt økonomisk

Rådmann og ordfører har vært på KS-Høstkonferanse den 17.-18.nov i Steinkjer. Jeg har deltatt i Norskehavsrådets møte i Sandnessjøen de 22.-23.nov som Vikna er medlem i.

Dere har sikkert fått med dere at kommunestyret den 24.nov har vedtatt å kjøpe Kløvertunet fra Rørvik Sanitetsforening. Vikna kommune overtar fra 1.januar 2012.

Julegrantenninga 1.søndag i advent på torget med musikk fra Rørvik Musikkforening. Gratulerer også til Karin Søraunet som ble årets Blånisse i Vikna. Vel fortjent! Fantastisk innsats som varaordfører i en periode og to perioder som ordfører.

Vikna kommune har tidligere underskrevet intensjonsavtale med Telenor i forbindelse forbedring av mobildekninga i kommunen. Det planlegges oppstart i april 2012.
Ytre Vikna:
1 basestasjoner, Sulafjell. Mastehøyde 30 meter.
Mellom Vikna:
2 basestasjoner: Drag, mastehøyde 36 meter og Lysøy, mastehøyde 18 meter.

I den kommunale verden har det vært mye fokus på budsjett. Nå er det slik at dette skrives før budsjettmøtet i kommunestyre, så jeg får eller komme tilbake til dere mer om det på nyåret. Det er ingen tvil om at det er krevende økonomiske tider for kommunen akkurat nå, men jeg har tro for at vi skal klare å komme gjennom det. Det er gledelig at det er funnet rom til varmtvannsbassenget og Nylandet i investeringsbudsjettet. Det vil bli en god sak for mange av oss.

Flertallet i kommunestyret består av Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Det ble vedtatt i kommunestyret den 24.nov å gjeninnføre en politisk organisering med råd og utvalg.
Vedtaket ble 4 hovedutvalg - hver med 7 medlemmer og personlig varamedlemmer:
Hovedutvalg for plan og utvikling (Planutvalget)
Arbeidesområder er kommuneplan, arealplan, reguleringsplaner, trafikksikkerhetssaker, skiltplaner, vegnemda, driftskontroll

Hovedutvalg for oppvekst
Arbeidsområder er grunnskolen, barnehager, bibliotek, kulturskolen

Hovedutvalg for helse og omsorg
Arbeidsområder er lege, eldreomsorg, helsestasjon, jordmor, folkehelse, Samhandlingsreformen

Hovedutvalg for næring, miljø og kultur
Arbeidsområder er Næringsplan, tilrettelegge for nye arbeidsplasser, kystnæring, arealbruk, samferdsel, Landbruk

I tillegg opprettholdes Naturstyret med 5 medlemmer og personlig varamedlemmer.

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle ei god julefeiring. Jeg håper dere vil få ei god og rolig jule-og nyttårshelg!

Vennlig hilsen

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna

Kontakt:
Reinert Eidshaug - tlf.: 468 34 788 - Mob: 905 17 226 -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Se hele arkivet