Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Spesialundervisning § 5-1 elever
Publisert: 01.05.2015

Skjema 1-10

1. Tiltak prøvd ut i skolen før henvisning til PPT

2. Henvisningsskjema til PPT

3. Pedagogisk rapport elever

4. Spesialundervisning - Sakkyndig vurdering

5. Skriv til foresatte ELEVER med svarskjema etter mottatt tilrådning fra PPT

6. INNVILGELSE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING

7. AVSLAG - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING

8. IOP - MAL - elever

9. Årsrapport - Evaluering IOP

10. Samtykkeerklæring elev-foresatte etter årsrapport
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Stubbsvingen og Andreasvn - brøyting
Lagt inn 13.02.19
Joar Sæternes:
Brøyting
Lagt inn 12.02.19
Nyhetsarkiv