Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - september 2009
Publisert: 05.10.2009 av Karin Søraunet

Karin Søraunet, ordfører i Vikna
Karin Søraunet, ordfører i Vikna
Ordfører Karin Søraunet har en fast spalte i Vikna Avisa der hun oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


Kjære Viknaværinger!
Så er høsten definitivt kommet til Vikna. Etter en relativt tørr sommer, har vi fått balansen i orden, med noen skikkelige regnværsdager. Lysene på Nærøysund brua har lyst rødt noen ganger, så vinden har feiet over øyene våre i god fart. Stortingsvalget er også unnagjort og jeg ønsker vår egen Lars Peder fortsatt lykke til som stortingsmann.


Først har jeg lyst til å starte med å si gratulerer til Nye Rørvik stadion som ble åpnet denne måneden. Et virkelig flott eksempel på at samarbeid fører gir resultater. Tilrettelegging, sponsormidler og ikke minst dugnad har gitt Vikna et flott fotballanlegg. Jeg er også glad for at idrettslaget har startet en verdidebatt som ikke minst handler om holdninger. Idrettslagets nye visjon "RIL- givende for alle", sier litt om dette. Kan idretten bidra til å formidle at deres aktivitet skal være givende for alle som deltar. Jeg er glad for at vi har gode idrettslag i kommunen vår. Tenk på at det er over 1000 medlemmer i lagene våre? Det er sannelig mange folk! Jeg mener satsingen rundt idrettsanleggene våre er noe av den viktigste satsingen vi har gjort og gjør. Det er ikke å legge skjul på at Rørvikhallen sårt trenger en renovering. Kommunestyret har nå behandlet økonomiplan for kommende 4 års periode. Der ligger det en ganske så formidabel fornying av Rørvikhallen. Både varmtvannsbasseng og hall/garderober. I dette arbeidet er det nok lurt å inkludere idretten i diskusjonen før man starter arbeidet. Når det gjelder varmtvannsbasseng vet jeg jo at det har vært et stort engasjement blant annet fra revmatikerforeningen. Trine Ofstad har også gitt en del av overskuddet fra sitt smykkesalg øremerket til basseng. Det lover godt! Denne gangen skal vi få det til! En annen ting som har vært diskutert er om kan se idrettanleggene i Ytre Namdal i et regionalt perspektiv. Altså bevisst "dele på" hvilken funksjon hvert anlegg skal ha. Det er da mulig å hente ut langt mer av spillemidler, og kanskje er det på den måten mulig å legge til rette for flere typer aktiviteter.

Jeg vet ikke hvor mange priser Norveg har vunnet, eller vært nominert til, men det begynner å bli noen. Nå sist er det kåret til landets herligste museum. Dette var virkelig stas, vi er stolte!! Det er bladet «Reiser og fritid» som med bistand fra Norsk Museumsforbund har plukket ut landets herligste museer. Herlig som en motpol til kjedelig. Blant de 900 museene i landet plukket de først ut de femten som formidlet historien med mest entusiasme og best kunnskap. Museene ble delt inn i kategoriene: Kunst, historie, opplevelse, barn og verdt en omvei. Historie er den største kategorien og det var her Norveg gikk til topps. Juryen la vekt på at Norveg tar vare på og dyrker norsk kystkultur gjennom aktiv bruk. De fremholder at du der kan overnatte på et fredet fiskevær eller bli med historiske personer på omvisning i Rørvik. Bygget som huser Norveg er blitt ett av Norgeskystens mest spektakulære landemerker og museet har nådd til topps i flere internasjonale kåringer, sier juryen. Ikke værst å ha en slik attraksjon i Vikna, eller hva mener dere?


Så tenkte jeg å si litt om omstillingsprosjektet i Ytre Namdal. Nærøy kommune søkte i fjor om omstillingsstatus på bakgrunn av flere bedriftsnedleggelser i kommunen. I ettertid har både fylkeskommunen, kommunene og regionrådet ønsket å se Ytre Namdal under ett. Uten at det foreløpig er klart hvilken status kommunene får og hvilke økonomiske bidrag dette vil utløse fra staten, er det allerede klart at man gjennom et forprosjekt skal meisle ut strategier, innsatsområder, organisasjonsmodell og handlingsplan for et kommende regionalt utviklingsprosjekt.
Ønsket er nå at næringslivet i regionen skal legge føringer for hvordan næringsutviklinga skal skje i de neste årene.
Det er næringslivet som kan næringsutvikling. Bedrifter i Ytre Namdal er tydelige på at kommunegrensene ikke er viktig. I forhold til næringsutvikling må vi derfor se regionen under ett. Selv om Nærøy har hatt spesielle utfordringer i forhold til tap av arbeidsplasser de siste årene, er det ønskelig først og fremst å løfte fram de beste prosjektene, uten at det skal være viktigst hvor i regionen dette skjer. Jeg hører også at ungdommen i Ytre Namdal ikke er så opptatt av kommunegrenser som vi "gamle". Kanskje kan næringsliv og ungdom hjelpe oss bort fra denne lokaliseringskrangelen vi har hatt gående i mange tiår. Det hadde i så fall vært et gode! Dere leste sikkert om konferansen på Kolvereid der samfunnsøkonom Erik Holmelin begrunnet sitt utsagn om at vi måtte bli en mer tydelig region. Han fokuserte på at selv om Vikna vokser i folketall, vil den folketallet i Ytre Namdal gå nedover. Han mente at kommunene var avhengig av sin egen næringsutvikling for å skape vekst i befolkningen. Det skal bli spennende å følge dette. Jeg ser det også i sammenheng med at kommunene nå prøver å få til mer samarbeid innenfor de kommunale tjenestene.

Jeg tenkte også minne dere på at søknadsfristen til det kommunale utviklingsfondet er 15. oktober. Målet med det kommunale utviklingsfondet er å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling, gjennom å stimulere til økt aktivitet og bolyst. Kultur som utviklingsfaktor og ungdom er gjennomgående satsingsområder.
Bedriftsutviklingstiltak til etablering av arbeidsplasser og tiltak som stimulerer til økt bolyst for kvinner og ungdom prioriteres. Mer informasjon om dette finner du på hjemmesida til kommunen eller ved å ta kontakt med servicetorget..

Vikna kommunes boligsosiale handlingsplan er under revidering. Til det videre arbeidet med planen ønskes innspill fra de ulike brukergruppenes organisasjoner mv. om fremtidige boligbehov.
Vikna kommune har startet arbeidet med regulering av boligsosial handlingsplan. I dette arbeidet vil vi se på utnyttelsen av eksisterende kommunal boligmasse, samt planlegge boligbehov for ulike grupper for fremtiden. En boligsosial handlingsplan tar for seg boliger og botiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Dette gjelder bl.a brukere som har fysiske, psykiske og sosiale funksjonshemminger som gjør at de har behov for tilrettelagte boliger, både hva gjelder fysisk utforming og faglig oppfølging. I tillegg vil ungdommer i en etableringsfase være en målgruppe.

Det er mulig noen av dere kjenner til at Vikna kommune har pr. i dag ansvar for administrasjon inkludert forretningsførsel for 3 legater: Minnegavefondet av 1914, Andreas Kr. Møllerup Dahls legat samt Petter og Karen Hasfjords legat. Disse med en total kapital på kr 202.250,- pr. 31.12.2008. Legatene har liten årlig avkastning, og de har ikke vært aktive på mange år. Formannskapet behandlet i fjor en sak om eventuell sammenføyning/ omdanning av kommunens tre legater
På bakgrunn av dette ble forslag om sammenføyning/ omdanning av de
re legatene kunngjort i lokalavisene med frist for innsigelser/ merknader.
Ved fristens utløp var det ikke innkommet merknader til saken. Kommunestyret har derfor vedtatt at legatene oppheves i hht. stiftelseslovens § 52. Den frigitte kapitalen øremerkes ungdomsformål etter kommunestyrets bestemmelse. Hvilke formål dette kan være vil kommunestyret komme tilbake til. Hovedgrunnen til at ungdomsformål ble valgt var at det var i tråd med intensjonen da legatene ble opprettet i sin tid. Jeg er helt sikker på at det finnes gode formål også i dag.

Ellers har jeg flyttet ned fra 3.et til 1.et igjen, til nymala kontor. Ta gjerne en tur innom.

Jeg avslutter med et sitat fra en ukjent forfatter: "Hvis du ikke setter pris på det du har, hvordan kan du da bli lykkeligere med enda mer?"

Vennlig hilsen

Karin Søraunet
ordfører i Vikna

Kontakt:
Karin Søraunet - Mob: 918 040 95]
Gi din kommentar ! Lagrede kommentarer: Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
[
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Ledig stilling ved Austafjord oppvekstsenter (12.6.2019)
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for deler av Svahylla 1 (3.6.2019)
Godkjente valglister (3.6.2019)
Ledig stilling som vaktmester/ tømrer (29.5.2019)
Varsel om igangsatt planarbeid for ny idrettshall i Rørvik (28.5.2019)
Tilskudd til kulturarrangementer i 2019 (22.5.2019)
Ledige stillinger som pedagogiske ledere i Tårnet barnehage og Austafjord barnehage (22.5.2019)
Ledig stilling i PPT Ytre Namdal (22.5.2019)
Viktig informasjon vedrørende brukerkontoret (21.5.2019)
Vikna kulturskole 2019/20 (10.5.2019)
Vikna kommunale Utviklingsfond (10.5.2019)
Legesenteret og helsestasjonen er stengt 20. og 21. mai (10.5.2019)
Omvisning i nye Rørvik helsesenter (10.5.2019)
Råsa (10.5.2019)
Ledige stillinger i barneverntjenesten i Ytre Namdal (8.5.2019)
Se hele arkivet