IKT-tjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
IKT-tjenesten er en av de interne tjenesteenhetene i kommunen. Tjenesten er aministrativt organisert som en del av serviceavdelingen.

IKT-tjenesten har det overordnede og operative ansvar for kommunens bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT.

IKT-området omfatter ellers utvikling og drift av kommunens fagsystemer og nettverk.

Tjenesten har ansvar for at kommunens IKT-systemer til en hver tid er tilpasset kommunens behov og den generelle teknologiske utviklingen. IKT-systemene skal ellers tilfredsstille løpene krav til håndtering av sensitive data i henhold til gjeldende regelverk og kommunens policy for informasjonssikkerhet.

Kommunen har pr. i dag EDB-baserte fagsystemet innenfor følgende tjenesteområder:

  • Administrasjon, (kommunikasjon(internett/E post), økonomi, dokument/saksbehandling, tekniske tjenester)
  • Sosialtjenesten
  • Barneverntjenesten
  • Legetjenesten
  • Helsestasjonstjenesten
  • Pleie og omsorgstjenesten
  • Skole/undervisningstjenesten
  • Bibliotektjenesten

Maskinparken består av 25 servere, ca. 300 arbeidsstasjoner basert på Microsoft-plattformen, inkl. diverse nettverkselektronikk.
KONTAKTPERSON
Jensen, Bjørn Joar
Tlf.: 74393428 / 90829283
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: