IT-tjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
IT-tjenesten er en av de interne tjenesteenhetene i kommunen. Tjenesten er aministrativt organisert som en del av serviceavdelingen.

IT-tjenesten har det overordnede og operative ansvar for kommunens bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

IT-området omfatter ellers utvikling og drift av kommunens fagsystemer og nettverk.

Tjenesten har ansvar for at kommunens IT-systemer til en hver tid er tilpasset kommunens behov og den generelle teknologiske utviklingen. IT-systemene skal ellers tilfredsstille løpene krav til håndtering av sensitive data i henhold til gjeldende regelverk og kommunens policy for informasjonssikkerhet.

KONTAKTPERSON
Sagvik, Jørgen
Tlf.: 74 39 34 27 / 900 78 106
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: