Vikna havnvesen
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Vikna havnevesen, Rørvik havn KF ble omdannet til eget kommunalt foretak fra 1 januar 2006. Tidligere var driften organisert som et politisk utvalg under kommunen.
Foretaket har to ansatte(havnefogd og havneinspektør), og ledes av et eget styre på 5 personer med personlige varamedlemmer.Foretakets oppgave er å styre driften av Rørvik havn, samt administere kommunens sjøarealer iht. Havne og farvannsloven med tilliggende forskrifter.

Hovedmål for virksomheten:
- Drive Rørvik havn på en forretningsmessig måte.
- Drive og vedlikeholde offentlige kaier og anlegg.
- Rørvik skal framstå som en rimelig havn og benytte.

Hjemmeside: www.roervikhavn.no
KONTAKTPERSON
Dekkerhus, Paul Ingvar
Tlf.: 74 39 00 81 / 957 95 450
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: