Landbrukskontoret
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Landbrukskontoret yter bistand ved utvikling av egen gård, både innen primærproduksjonen og innen tilleggsnæringer. Videre har kontoret ansvar for lov- og tilskuddsforvaltning.

Alle ønskes velkommen til å benytte våre tjenester.
Kontoret har åpningstid 08.00 til 15.30 alle dager.


Landbrukskontoret er for tiden bemannet med jordbrukssjef i 100% stilling. I tillegg kommer en delstilling underlagt serviceavdelingen.

Skogbrukstjenesten blir kjøpt fra Nærøy kommune. Kontaktperson i Nærøy kommune er skogbrukssjef Egil Solstad.

Anne Mette Haugan, Jordbrukssjef:
BU-ordningen, lovforvaltning, informasjonsblad, driftsplanlegging, forpaktningsloven, forurensningsloven, omdisponering av dyrka mark, nydyrking, bo- og driveplikt, SMIL-midlene (tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket), praktikantordningen, endra jordarbeiding, tidligpensjon for jordbrukere. Elg- og rådyr forvaltning, biologisk mangfold, rådgivning småskala næringsutvikling og grønn omsorg.

Roger Andersen, serviceavdelingen:
Produksjonstilskudd, avløsertilskudd ferie og fritid, avløsertilskudd ved sykdom, landbruksregistret, endringsmeldinger mv.

Mer informasjon vedrørende de forskjellige fagområdene finner du her:

Beskrivelse av landbruket i Vikna:
- Faktaopplysninger om landbruket.
- Landbruksplan
- Landbruksstyret

Tilskuddsordninger i jordbruket:
- Lån og tilskudd til driftsbygninger i landbruket.
- Etableringstilskudd ved generasjonsskifte.
- Tilskudd til praktikant i landbruket.
- Investeringer i tilleggsnæringer.
- Produksjonstilskudd i jordbruket.
- Tilskudd til økologisk landbruk.
- Tilskudd til avløysing ved ferie og fritid.
- Tilskudd til endra jordarbeiding.
- Tilskudd til avløysing ved sykdom mv.
- Tidligpensjon for jordbruket.

Melkekvoter
- Melkekvoter - kjøp og salg.
- Melkebørsen.

Miljø og kulturlandskap:
- Biologisk mangfold.
- Regionalt miljøprogram.
- SMIL - midlene. (spesielle miljøtiltak i landbruket)
- Kommunal retningslinjer for SMIL-midlene.
- Miljøvirkemidler i jordbruket 2005.

Lovforvaltning
- Jordloven.
- Konsesjonsloven
- Forpaktningsloven
- Odelsloven

Vakttelefon til veterinærvakta
KONTAKTPERSON
Haugan, Anne Mette
Tlf.: 74 39 34 32 / 414 58 270
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: