Hjemmetjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Hjemmebaserte tjenester avd. 1

Hjemmebaserte tjenester innbefatter: Vikna bo og servicesenter, Hjemmesykepleie- og hjemmehjelptjenesten.

Kontortid (Dagtid) 7.30 - 15.00
Tlf. 74 39 33 24

Vakttelefon hele døgnet
Tlf. 913 38 180

Mål
Hjemmetjenestenes mål er at brukere skal få bo hjemme i egen bolig så lenge de ønsker og evner. Hjemmetjenesten skal yte bistand basert på trygghet, forutsigbarhet og helhetlig omsorg. Optimal effektivitet og produktivitet av ressursene vi er tildelt, er også naturlige mål vi setter oss.

Funksjon
Hjemmetjenestene bistår brukere med ulike bistandsbehov i deres eget hjem. Bistandsbehovet bestemmer hvilken kompetanse som blir benyttet, og en disponerer hjemmehjelpere, assistenter, hjelpepleiere, sykepleiere og ergoterapeut.

Oppgavene som utføres kan for eksempel være renhold, hjelp til å administrere medisin, hjelp til personlig hygiene, tilsyn, tilrettelegging av hjemmesituasjon; slik at de som ønsker det kan få bo hjemme, selv om de må ha hjelp til daglige gjøremål. Hjemmetjenesten yter bistand døgnet rundt.

Tjenesten behandler også søknad omsorgslønn til pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Det foregår et utstrakt tverrfaglig samarbeid med blant annet fysioterapeut, lege, psykiatrisk sykepleier, sosionom etc.

Samarbeidet med 2. og 3. linjetjenesten må også nevnes, da sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og hjelpemiddelsentralen er viktige samarbeidspartere i vårt arbeid.

Vikna bo- og servicesenter (tidligere Vikna eldresenter) er egnet for de som har et litt større omsorgsbehov enn de som bor i egen bolig/omsorgsbolig. Viknatunet og Vikna bo- og servicesenter er tilrettelagt for at beboerne skal få
muligheter for sosialt felleskap. Fellesarealer og dagtilbud av ulik art tilbys beboerne. Dette er også tilbud til brukere av våre tjenester som bor i andre boliger.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: