Helsesøstertjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Mål: Fremme god helse og å forebygge sykdom.

Helsestasjonstjenesten utføres av tre helsesøstere sammen med lege som er tilstede to dager i måneden. Arbeidsoppgavene er spesielt rettet mot aldersgruppen 0 - 20 år gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Våre samarbeidspartnere er primært foreldrene og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen.

Tjenesten har fast kontortid på skolene. En dag i uka er det helsestasjon for ungdom, og barn fra 0-6 år møter vi på helsestasjonen. Helsesøster kan foreskrive p-piller til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år, for å forebygge uønskede svangerskap og aborter. Helsestasjonen administrerer influensavaksineringen, og samarbeider med legetjenesten om utenlandsvaksineringen.

I vårt nettverksstimulerende arbeide har helsestasjonen et nært samarbeid med Rørvik sanitetsforening. Sanitetsforeningen arrangerer småbarnstreff på Kløvertunet en dag i måneden. Treffene har stort oppmøte, og vi får positiv tilbakemelding fra foreldrene. Saniteten kjøper fortsatt inn sikkerhetsutstyr som helsestasjonen låner ut. I de sentrale føringer er det fokusert mye på det psykiske helsearbeidet rettet mot barn. For å imøtekomme dette startet vi opp med BAPP-grupper (gjøre- og snakkegrupper). Tilbudet er et samarbeid mellom Vikna og Nærøy kommune. De som har fått dette tilbudet har gitt gode tilbakemeldinger.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: