Samhandlingsteamet i BYN (SIBYN)
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal - SiBYN

Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna,
dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller "mellom stolene", - og dermed ikke får nødvendig helsehjelp.

Gjennom tverrfaglig samhandling kan SiBYN være en ekstra ressurs som kan bidra til å:
Gjøre bruker/pasient i stand til å etablere - og beholde kontakten med behandlingsapparatet, evt. sitt nettverk og lokalmiljø.
Gjøre hjelpeapparatet i stand til å holde stabil og kontinuerlig kontakt ut ifra behov.

SiBYN tar imot henvendelser vedrørende:
- Innbyggere som ønsker råd og veiledning
- Nye brukere hvor tjenestene ikke kommer i posisjon til å hjelpe
- Relasjoner og situasjoner hvor tjenestene har "gått i lås", og hvor samarbeidet av ulike årsaker oppleves utfordrende. Dette kan gjelde både for bruker/pasient, pårørende og ansatt.

Målgruppen for SiBYN er mennesker som har:
- behov for hjelp, men mangler et individuelt tilpasset tilbud
- rusrelaterte og/ eller psykiske helseplager
- en vanskelig bo - og/eller livssituasjon
Diagnose og alder legges ikke til grunn ved henvendelse til SiBYN.

Hva kan SiBYN tilby:
Råd og veiledning etter behov til innbyggere og ansatte som har behov for den samlede kompetansen i SiBYN. Behov for råd og veiledning i forhold til konkrete saker kan meldes inn til teamet på
SiBYNs telefon 950 13 510.

Skulder ved skulder - samarbeid mellom ansatte i tjenesteapparatet.
"Skulder ved skulder" er en utvidet form for veiledning og bistand fra teamet til ansatte.

Felles fag- og kompetanseutvikling. SiBYN ønsker å bidra til en felles fag- og kompetanseutvikling blant ansatte i de 4 kommunene, NAV og DPS Kolvereid med fokus på verdier, bedringsprosesser, arbeidsmetoder, samhandling og brukermedvirkning - bl.a. ved gjennomføring av egne fagdager i BYN

Teamets telefon 950 13 510 betjenes mandag-fredag kl. 09-15
Teamet møtes hver 14. dag for felles gjennomgang av henvendelser og oppmeldte saker.

Spørsmål vedr. SiBYN kan rettes til samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen, tlf 74 38 26 28.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: