Rørvik sykestue
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
VELKOMMEN TIL RØRVIK SYKESTUE
Rørvik Sykestue er et sykehjem som ligger nesten midt i Rørvik sentrum. Opprinnelsen er at sykestua ble bygget i 1938 av Rørvik sanitetsforening. Sanitetsforeninga bygde ny sykestue i 1973 og rev da den gamle. Sykestua ble påbygd i 1985. Vikna kommune overtok sykestua i 1993. Den ble totalrenovert i 2005. Da ble det bygd på en etasje og ordnet kun enerom. Det er i dag 42 enerom. På de 42 plassene har vi en demensavdeling med 8 plasser.

Det er ingen spesiell visittid. Besøkende kan komme når de ønsker det.

Sykestua tilbyr korttidsopphold, langtidsopphold og avlastning etter søknad.
Det er ukentlige møter mellom sykestua, hjemmesykepleien og koordinerende enhet der søknadene blir behandlet.

Pasienten betaler egenandel for oppholdet. Korttidsopphold koster 160,- pr døgn og en får det i maks 60 døgn. Opphold utover det blir langtidsopphold med egne betalingsregler, se eget skriv.

Avlastning kreves det ikke vederlag for.
Det er kommunen som sender regning på korttidsopphold hver måned. Prisene inkluderer kost, losji, individuell pleie, legemidler, vask av tøy og nødvendig tannbehandling.

MÅLTIDER:
- Frokost serveres fra kl 08.30
- Middag serveres fra kl 12.30
- Kveldsmat serveres fra kl 18.00
I tillegg serveres det kaffe/forfriskninger med kaker om ettermiddagen. Måltidene serveres på stuene. Men når det er behov eller når det er ønskelig serveres måltidene på rommet. Mellommåltid serveres etter behov.

Sykestua har eget kjøkken.

VASKERI
Det er Ytre Namdal Vekst som vasker pasientenes klær, husets tøy og arbeidsklærne til de ansatte. Det er derfor viktig med god merking av privattøyet. Det er pårørendes/pasientens ansvar at tøyet merkes. Ta kontakt med avdelingen for bestilling av merkelapper og evt utlån av merkepenn. Tøy merket "handvask/rens" eller som inneholder ull, kan vi dessverre ikke påta oss å vaske, jfr skriv fra Ytre Namdal Vekst.

RENHOLD
Vikna kommune har et eget renholdsteam. Det er Rigmor Haukø som leder teamet. Sykestua har tre "faste" renholdere tilknyttet seg.

I TILLEGG HAR VI:
Tilsynslege: Sykestua har to tilsynsleger, og visitt x 2 per uke, tirsdag og fredag. Sykepleierne organiserer visitten. Du må gjerne beholde din fastlege, men du må selv betale alle utgifter til legetilsyn, samt transport til legekontor.
Fysioterapi: Etter avtale
Sosiale / kulturelle tilbud: Vårfest/grilling og julebord. Besøkstjenesten kommer innom annenhver uke. Det er også mulighet for leseombud.
Posttjeneste: "Postkasse" på vaktrommet i 2 etasje. Postbud er innom alle dager utenom søndag. Alle pasientene har egne posthyller. Andre posttjenester utføres ved behov. Gi beskjed til personalet.
Telefon: Det finnes trådløse telefoner i avdelingene som gjør det mulig å motta samtaler. Telefon kan installeres på rommet, men dette må pasienten selv dekke utgiftene til. Alle har anledning til å ha mobiltelefon. Kostnadene må dekkes av hver enkelt.
TV: Det er TV på alle stuene. Ønskes det å se TV på rommet, må egen TV og dekoder medbringes og dette må pasienten selv betale.
Andakter: Det er andakt hver torsdag på stua i 3 etasje. Det er annenhver gang med Den Norske Kirke og Pinsevennene. Den begynner kl 16.30. Hvis det er ønskelig med samtaler med prest kan det avtales med personalet på avdelingen.
Verdisaker: Sykestua er ikke ansvarlig for personlige eiendeler. Kostbare gjenstander må forsikres av pasienten. Det er heller ikke ønskelig at det oppbevares mye kontanter på rommene. På avdelingen er det mulighet til å låse inn kontanter. Beløp eller gjenstander som tapes under opphold må pasienten selv eller pårørende anmelde.
Røyking og brannvern: I følge brannvernlovens forskrift av 5. Juli 1990 § 1-4, er sykehjem å regne som et "særskilt brannobjekt". Dette forklares som: "Bygning til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv". Ut ifra dette plikter vi å vise forsiktighet ved å forebygge fare for brann, og å behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke lett kan oppstå. Røyking tillates på egne plasser.
Frisør: Vi har ikke egen frisør, men vi er behjelpelig med timebestilling. Dette må pasientene selv betale.
Fotpleie: Vi er behjelpelig med timer til fotpleie.

Dersom dere ønsker nærmere informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med Sykestua på telefon 74 39 34 80.

Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: