Rørvik Skole
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Informasjon Nyheter
Rørvik skole er en ganske stor skole i Nord-Trøndersk sammenheng, med over 500 elever. Skolen er fordelt på to ulike skolebygninger. 1-4 trinn som holder til på småskolen og 5-7 trinn på nye Rørvik skole. Elevene opplever derfor ikke at skolen er av en slik størrelse i sum elever.

Vår fordel er at vi har felles økonomi og en felles pedagogisk plattform for hele grunnskolen. Noen av våre lærere følger elevene når de flytter fra småskoleavdelingen til mellomtrinnsavdelingen, ved at de fortsetter å undervise elevene på 5. klassetrinn. Dette gjør overgangen mellom hovedtrinnene våre trygge og gode.

Rørvik skole er en PALS skole, der lærere og ledelse fokus på å øve og oppmuntre elevene til ønsket atferd i og utenfor klasserommet, et arbeid man kan se positive resultater av.

Skolefritidsordningen (SFO) gir et helårlig tilbud, slik at avdelingen er åpen også i skolens ferier.
Åpningstida er kl 07.30-16.30 hver dag. I skolefrie perioder utvides oppholdstida i SFO til også å gjelde undervisningstida.
Elevene som ønsker plass i SFO, skal gis et pedagogisk tilrettelagt opphold med mulighet til utviklende leik, men også ro og hvile etter undervisninga. Vi ønsker at de skal ha god innflytelse på egen aktivitet og prøver å ta tak i det ungene er opptatt av. Vennskap og samhandling er viktig, alle trenger en venn, og våre voksne skal bidra til at alle barn i SFO opplever gleden ved vennskap. Alle barna har tid ute. De spiller fotball, leker i skogen, hopper tau, leker i sandkassen, går på ski og aker om vinteren. Kunstgressbanen hører til skolens nærmiljø, og denne nyttes i noe av våre aktiviteter. Det er også gode turmuligheter ved skolen som barna i SFO hadde stor glede av i året som gikk.

Voksenopplæringen har sine lokaliteter i det gamle lensmannskontoret i Strandgt. 3b. Elevene våre er i hovedsak flyktinger, men vi har også elever fra flere forskjellige land som har giftet seg med nordmenn eller er arbeidsinnvandrere.

For voksenopplæring vil en vesentlig kvalitetsindikator, og et mål på om vi lykkes med inkludering, være hvorvidt elevene etter endt opplæring starter i jobb, skole eller om de kommer inn under trygdeytelser gjennom NAV. Vi har få elever som etter endt opplæring ender i siste kategori. Dette er viktig, ikke bare for virksomheten og kommunen, men også for individet.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: