Tomtefelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt

Kommunen disponerer utbygde eller regulerte tomter særlig i Rørvik. Boligtomter tildeles ved hovedtildelingsrunde mai hvert år og for øvrig etter søknad/henvendelse. Pris for boligtomter i Rørvik har i de senere år vært fra kr. 150-kr. 250.000 for utbygd eneboligtomt alt etter utbyggingskostnader og beliggenhet.

Ta kontakt med kommunen hvis du har byggeplaner - enebolig eller annet.

Du kan kontakte teknisk etat eller servicetorget.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: